• Rekisteriseloste

  REKISTERISELOSTE

  Henkilötietolaki (523/99) 10 §

  Rekisterin nimi

  Paintball.fi:n käyttäjärekisteri

  Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisterin käyttötarkoitus on Paintball.fi-sivuston (jäljempänä Palvelu) käyttäjien rekisteröiminen, jotta Palvelun käyttö onnistuu ja sitä voidaan kehittää. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa..

  Rekisterinpitäjä

  Bonda Oy/Paintball.fi

  Vesivehmaantie 127

  17130 Vesivehmaa

  info@paintball.fi

  www.paintball.fi

  Y-tunnus: 0634859-3

  Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Kimmo Kainulainen

  Bonda Oy/Paintball.fi

  Vesivehmaantie 127

  17130 Vesivehmaa

  info@paintball.fi
   

  Rekisterin tietosisältö

  Pakolliset tiedot, jotka tarvitaan rekisteröitymistä varten:

  -käyttäjänimi

  -sähköpostiosoite

  -salasana

  Osa Palvelusta on käytettävissä ilman rekisteröitymistä.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään ja/tai evästeiden/muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Sivuston luonteen vuoksi rekisteriin annetut tiedot näkyvät sivustolla salasanaa ja sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta. Luovuttaessaan tiedot rekisteröity suostuu siihen, että kyseiset tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille. Rekisteröidyillä on mahdollisuus muuttaa ja poistaa tietoja halutessaan.

  Salaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisä- eikä ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille/muille viranomaisille mahdollisissa rikosepäilyissä.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Tietojen tarkistus

  Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  Tietojen poistaminen

  Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa poisto siltä osin kuin lainsäädäntö ei vaadi niiden säilyttämistä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  Tietojen korjaaminen
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.