Kimmo Kainulainen

Stats

News: 1483
events: 1
images: 8848
youtube videos: 559
Files: 18
Groups: 1

Suomen Paintball-liiton vuosikokous lähestyy 2023

user image 3.03.2023
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Seuratoiminta
paintball.fi

Etäkokouksella mennään

Suomen Paintball-liiton vuosikokous lähestyy 2023

Vuosi on päässyt kivasti alkuun ja paintballin kesäkausikin lähestyy, joten kalenteriin ilmestyy myös Suomen Paintball-liiton vuosikokous. Korona-ajalta periytyen mennään jälleen etäkokouksen muodossa ja käsittelyssä ovat pääasiassa tyypilliset yhdistysten vuosikokouksiin kuuluvat asiat.

Niiden lisäksi esityslistalla ovat myös pelaajalisensseihin mahdollisesti liitettävien vakuutusten tarjoukset, sekä esitykset 2. ja mahdollisesti jopa 3. divisioonan järjestämisestä.


Liiton tiedote:

Suomen Paintball-liitto ry:n vuosikokous sunnuntaina 19.3.2023 kello 17.00 – 19.00 Google Meet etäkokousalustalla.

Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2022
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2022. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
- myönnetään allekirjoitusoikeudet liiton varainhankinnasta vastaavalle
– Käsitellään lisenssivakuutustarjoukset
- Käsitellään ehdotukset 2. ja 3. Disioona turnausten järjestämisestä
14. Kokouksen päätös

Ilmoittautuminen kokoukseen 15.3.2023 mennessä ja lisäykset esityslistaan 10.3. mennessä, sähköpostitse osoitteeseen jani.leskinen@elisanet.fi.
HUOM! Kokous järjestetään kokonaisuudessaan etäyhteyden (Google Meet) avulla. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä välitetään sähköpostitse ilmoittaumisen yhteydessä liittohallituksen puheenjohtajan toimesta.

Tags