Kimmo Kainulainen

Stats

News: 1411
events: 1
images: 7586
youtube videos: 477
Files: 18
Groups: 1

Paintball valtionapukelpoiseksi? Aktiivisuutta tarvitaan

user image 30.11.2022
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Seuratoiminta
paintball.fi

Liitto kerää seurojen tietoja

Paintball valtionapukelpoiseksi? Aktiivisuutta tarvitaan

Suomen Paintball-liitossa on käynnissä kampanja paintballin saamiseksi valtionapukelpoiseksi. Tätä on aiemminkin yritetty, mutta nyt uudella innolla ja asenteella. Alkuvaiheessa tarvetta olisi vain yksinkertaisille tiedoille jotka pitäisi ilmoittaa liitolle, eli yhdistyksen nimen, y-tunnuksen ja nykyisen jäsenmäärän verran, joten ei sillä lailla vaadi kovin paljoa vaivaa.

Nykyiselläänkin yhdistykset/urheiluseurat voivat hakea erilaisia tukia useammastakin suunnasta, mutta valtionapukelpoisuus avaa liikuntaa edistäville järjestöille eli paintballin kohdalla SPBL:lle lisää mahdollisuuksia hakea valtionavustusta. Tämä vaatii opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää, johon nyt siis pyritään.

Tietoja on jo saatu kerättyä seuroilta, mutta luonnollisesti enempi parempi tällaisessa asiassa.

10 §

Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuus

Liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön valtionapukelpoiseksi.

Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Lajiliitoista avustettaviksi voidaan hyväksyä vain yksi valtakunnallinen liitto kustakin lajista. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lajiliitolla on kansainvälinen organisaatio tai kilpailujärjestelmä taikka että laji on kansallisesti merkittävä. Lajiliiton valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon liiton toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten liitto edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä noudattaa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa järjestön valtionapukelpoisuuden, jos sen toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista uusien avustettavien järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

 

Tags