Kimmo Kainulainen

Stats

News: 1518
events: 1
images: 9716
youtube videos: 660
Files: 19
Groups: 1

Suomen Paintball-liiton vuosikokous 2022 maaliskuun alussa

user image 13.02.2022
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Seuratoiminta
paintball.fi

Etäkokousmallilla mennään

Suomen Paintball-liiton vuosikokous 2022 maaliskuun alussa

Suomen Paintball-liitto on kutsunut kokoon jäsenyhdistyksensä vuoden 2022 kokoukseen, joka järjestetään koronatyyliin etänä. Perinteestä poiketaan siinä, että kokous järjestetään viikonlopun sijaan arki-iltana maaliskuun ensimmäisenä keskiviikkona.

Käsittelyyn tulevat normaalit yhdistysten sääntömääräiset asiat ja lisäksi tälle vuotta on otettu tapetilla myös pelaajalisenssien vakuutukset, eli pitäisikö ne jälleen sisällyttää lisensseihin pakollisina. Vakuutusten hinnoissa on ilmeisesti sitten aikamoista nousupainetta edelliskertaan kun vakuutus sisältyi.

Lisäksi junioritoimintaan pyritään hakemaan ulkopuolista rahoitusta ja tämä vaatii sitten myös liiton toiminnan järjestelyä vastuuhenkilöineen.


Liiton kokouskutsu:

SPBL:n vuosikokous keskiviikkona 2.3.2022 kello 18.00 – 19.30 Google Meet etäkokousalustalla.


Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus
toimintavuodelta 2021

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2021. Jos vastuuvapautta ei myönnetä
on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä

8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi

10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
seuraavaksi vuodeksi

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai
varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään
tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.

12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö

13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa
esittämät asiat

- Käsitellään lisenssivakuutustarjoukset
- Liitto hakee ”Leader-rahoitusta” lajin kehittämiseen
- Liitto perustaa rahaston millä tuetaan junnutoimintaa.
- Liitto hakee opetus ja kulttuuriministeriöltä 25 000€ avustusta.
- Nimetään vastuuhenkilö hakemuksiin
- Ohjataan tuleva hallitus vaihtamaan liiton pankki säästöjen toteuttamiseksi.

14. Kokouksen päätös

Ilmoittautuminen kokoukseen 28.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
jani.leskinen@elisanet.fi.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi fyysistä kokoontumista ei järjestetä, vaan kokous järjestetään
kokonaisuudessaan etäyhteyden (Google Meet) avulla. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä
välitetään sähköpostitse ilmoittaumisen yhteydessä liittohallituksen puheenjohtajan toimesta.

Tags