Kimmo Kainulainen

Location:

Location: Lahti
Zipcode:
Country: FI

Stats

Blogs: 1165
images: 5793
youtube videos: 415
Files: 4
Groups: 1

SPBL:n vuosikokous 27.1.2019

6.01.2019
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Kilpapaintball

Liitto kutsuu jälleen jäseniään koolle

SPBL:n vuosikokous 27.1.2019

Suomen Paintball-liiton vuotuinen kokous järjestetään tänä vuonna tammikuun viimeisenä sunnuntaina Espoossa. Liiton sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi (alla oleva lista) kokouksessa yleensä myös haetaan lähtökohtia tulevan kauden kisasarjoille ja joskus myös lyödään jo turnauspäivämääriäkin lukkoon.

Yleensä kokous on järjestetty jo aiemmin tammikuussa, mutta nyt hieman myöhäisestä ajankohdasta on sellainen hyöty, että NXL Europe on ilmoittanut tarkentavansa yhden turnauksensa päivämäärää tammikuun puolessa välissä, joten sitten sekään ei ole estämässä kotimaan turnausten päivävalintoja.


SPBLn vuosikokous 27.1.2019 kutsu ja esityslista


SPBL:n vuosikokous sunnuntaina 27.1.2019 kello 12.00 – Paintball Sissos Oy, Läntinen teollisuuskatu 26, Espoo.

Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2018
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2018. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
14. Kokouksen päätös

Ilmoittautumiset etukäteen 22.1.2019 mennessä sopivan kokoustilan ja tarjoilujen järjestämistä varten Sissos / Jesper 044-5155054 tai Jesper@sissos.com.

 

Jesper Raevaara
21/01/19 11:04:59 @jesper-raevaara:

SPBL sivut tilapäisesti nurin. Tiedottaja selvittää asiaa ja yrittää saada sivut takas pystyyn mahdollisimman pian.


Tags