Kimmo Kainulainen

Location:

Location: Lahti
Zipcode:
Country: FI

Stats

News: 1279
images: 8267
youtube videos: 487
Files: 11
Groups: 1

SPBL:n vuosikokous tammikuun lopussa 2021

user image 29.12.2020
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Kilpapaintball

Tulevaa kisakautta suunnittelemaan

SPBL:n vuosikokous tammikuun lopussa 2021

Suomen Paintball-liiton vuotuinen kokous on kutsuttu koolle tammikuun viimeiselle päivälle, tällä kertaa etänä koronatilanteessa johtuen. Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat ja samalla jäsenyhdistykset valmistautuvat tulevaan kisakauteen antamalla uudelle liittohallitukselle suuntaa siihen minne asioiden halutaan menevän.

Päivämäärien vaikeudesta


Vuosikokouksessa on perinteisesti pyritty päättämään tulevan kisakauden järjestämispäivämäärät. Koronarokotukset ovat meillä päässeet alkuun, mutta vielä ei ole tietoa miten erilaisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista keväällä, joten päätettävät päivät jäänevät kysymysmerkillä varustetuiksi.

Tulevan kisakauden päivämäärien kanssa on tietysti se ongelma, missä vaiheessa NXL pystyy julkaisemaan omat Euroopan puolen tapahtumansa, jottei niiden kanssa tule päällekkäisyyksiä. Koronatilanne on eri puolilla Eurooppaa varsin erilainen ja Suomessa on esitetty epämääräisiä arvioita että meillä kaikki halukkaat saataisiin rokotettua ”kesään mennessä,” joten miten sitten käynee eri maissa. Kukaan ei siis tiedä miten matkustus- ja tapahtumien järjestämisrajoitukset kehittyvät, joten tilanne tulee todennäköisesti vaihtelemaan ja päivämäärien muutoksiltakaan tuskin vältytään. Tähän mennessä on tiedossa vain että NXL:n yhteydessä pelattavia maajoukkueturnauksia on suunniteltu heinä- ja syyskuun väliin, joten voi olla että perinteisestä maalis-huhtikuun kisaviikonlopusta on jo ensi vuoden suhteen luovuttu.

NXL:n suhteen viivästyksiä voi aiheutua myös Yhdysvaltain tilanteesta johtuen. Huhupuheissa on mainittu NXL:n suunnitelma järjestää USA:ssa ensi vuonna kolme isoa turnausta (voisiko sanoa normaalia tapahtumaa, ennen koronaa) sekä nippu pienempiä alueellisia (regional) turnauksia. Ideana että osallistuminen onnistuisi isommalle määrälle pelaajia ja tiimejä siten että niihin pääseminen olisi järkevän automatkan päässä, jolloin lentämiseen liittyvät koronariskit jäisivät vähemmälle.

NXL ei ole koskaan järjestänyt tapahtumia yhtä aikaa Atlantin molemmin puolin, joten jos sillä mallilla mennään, niin kaiken yhteensovittaminen ilman päällekkäisyyksiä ei ole mikään yksinkertainen juttu.

---------------------

SPBLn vuosikokous 31.1.2021 kutsu sekä esityslista

SPBL:n vuosikokous sunnuntaina 31.1.2021 kello 17.00 – 19.00 Google Meet etäkokousalustalla.

Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2020
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2020. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
14. Kokouksen päätös

Ilmoittautuminen kokoukseen 28.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jani.leskinen@elisanet.fi.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi fyysistä kokoontumista ei järjestetä, vaan kokous järjestetään kokonaisuudessaan etäyhteyden (Google Meet) avulla. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä välitetään sähköpostitse ilmoittaumisen yhteydessä liittohallituksen puheenjohtajan toimesta.

 

Tags