Kimmo Kainulainen

Stats

News: 1360
events: 1
images: 9090
youtube videos: 440
Files: 18
Groups: 1

Suomen Paintball-liiton vuosikokous 13.1.2018

user image 28.12.2017
By: Kimmo Kainulainen
Posted in: Seuratoiminta
paintball.fi

Tällä kertaa kokoustetaan Espoossa

Suomen Paintball-liiton vuosikokous 13.1.2018

Vuodenvaihde lähestyy ja sen jälkeen tulossa on tuttuun tyyliin Suomen Paintball-liiton vuosikokous, jossa käydään läpi edellisen vuoden talousasiat (tälle kertaa itse asiassa tilinpäätökset vuosilta 2016 sekä 2017) sekä valitaan liittohallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä käydään läpi muut sääntöjen edellyttämät asiat.

Kokous pidetään Paintball Sissoksen tiloissa Espoossa lauantaina 13.1.2018 alkaen klo 11.

Vuosikokouksen esityslistaa:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima
toimintakertomus toimintavuodelta 2016
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2016. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima
toimintakertomus toimintavuodelta 2017
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2017. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
10. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
11. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
12. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
14. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
15. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
16. Kokouksen päätös

Jesper Raevaara
02/01/18 16:51:30 @jesper-raevaara:
Ilmoittautumiset mielellään etukäteen 12.1. klo 12 mennessä sopivan kokoustilan ja tarjoilujen järjestämistä varten Sissos / Jesper 044-5155054 tai Jesper@sissos.com.

Tags